ReadyPlanet.com
dot
TPP Group Link
dot
bulletSIRIPANNA
bulletTHIPPARATH BUSINESS
dot
Newsletter

dot
TPP Training

วันที่ 19 กันยายน 2552 กลุ่มพนักงานบริษัททีปพิพัฒน์ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความสำเร็จในการทำงาน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิลุบล ศิวบวรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเป็นวิทยากร

 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา กลุ่มพนักงานบริษัททีปพิพัฒน์ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในที่ทำงาน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดารา  พงษ์สมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุมมาเป็นวิทยากร