ReadyPlanet.com
dot
TPP Group Link
dot
bulletSIRIPANNA
bulletTHIPPARATH BUSINESS
dot
Newsletter

dot
เจ้าหน้าที่บัญชี(ตรวจสอบระบบบัญชี) article

รายละเอียดงาน

 • ทำการตรวจสอบความถูกต้องของระบบบัญชี ,ตรวจเช็คStockสินค้า หรืออุปกรณ์สิ่งของภายในมาร์ทและปั้มน้ำมัน
 • มีความละเอียดรอบคอบทางด้านระบบบัญชีและ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดตอประสานงานกับุคคลภายในและภายนอกได้
 • จัดทำและสรุปรายงานการตรวจสอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • สามารถเดินทางไปตรวจสอบเอกสารได้ทุกที่ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
   
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
   
 • มีความละเอียด, รอบคอบ
   
 • มีความมุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จ
   
 • สามารถเดินทางไปตรวจสอบตามสาขาหรือสถานที่ๆได้รับมอบหมาย

 
Jobs Today

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executives)
ON-SITE SUPPORT ด่วน!! article
Programmer : ASP,C#.NET, ASP.NET ด่วน!! article
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน article
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ article