ReadyPlanet.com
dot
TPP Group Link
dot
bulletSIRIPANNA
bulletTHIPPARATH BUSINESS
dot
Newsletter

dot
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ article

รายละเอียดงาน

จัดซื้ออุปกรณ์ภายในสำนักงาน และจัดซื้ออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ดูแลเบิกจ่ายอุปกรณ์ จัดStock ควบคุมงานให้เป็นระบบ

ดูแลเอกสารเกี่ยวกับจัดซื้อให้เป็นระบบ

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง

ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา

มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจา จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สิ่งของได้รวดเร็วถูกต้องตามวัตถุประสงค์

สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้
Jobs Today

เจ้าหน้าที่ขาย (Sale Executives)
ON-SITE SUPPORT ด่วน!! article
Programmer : ASP,C#.NET, ASP.NET ด่วน!! article
เจ้าหน้าที่บัญชี(ตรวจสอบระบบบัญชี) article
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน article